informacne stranky obce BUKOVEC

kontakt na administrátora

bukovec-ke.nazory@post.sk

Kto ma dnes meniny?

Meniny na web

-
-


Rosnička pre Košice

Správy v mozaike

smahu správy

Šport v mozaike

smahu správy

Veštica Izodora

smahu horoskopy

Mini ankety hlasujte kliknutím !

Ako sa vám žije v Bukovci?

Veľmi dobre (692)
 

Dobre (654)
 

Zle (703)
 

Separujete odpad?

Áno (807)
 

Nie (784)
 

Ste spokojný z internetom ktorý je dostupný v obci?

Postačuje (668)
 

Je pomalí (675)
 

čo by ste v obci najviac privítali

Kanalizáciu (673)
 

Chodníky (624)
 

MHD (602)
 

Škôlku (616)
 

Krajšie okolie (595)
 

čo by ste chceli aby sa viac organizovalo v kultúrnom dome?

Kúzelník (690)
 

Diskotéka (694)
 

Gadžibal (725)
 

Párty (815)
 

Nič (668)
 

ste spokojný so starostom našej obce?

nadmieru (746)
 

áno (665)
 

ujde (635)
 

nič moc (689)
 

 
Copyright(c) Dizajn Panci 2009 Webmajster