informacne stranky obce BUKOVEC

kontakt na administrátora

bukovec-ke.nazory@post.sk

Kto ma dnes meniny?

Meniny na web

-
-


Rosnička pre Košice

Správy v mozaike

smahu správy

Šport v mozaike

smahu správy

Veštica Izodora

smahu horoskopy

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov z názvom VESELÍ PENZISTI bol založený v čase kedy začal úradovať novozvolený starosta Ing. Juraj Petrov. Naši milí dôchodcovia sú veľmi aktívni a pre našich občanov organizujú do roka viacero akcií a folklórnych vystúpení.

 

Viac Fotky z vystúpenia FS Železiar je na      http://picasaweb.google.com/bobkojan/FSZeleziarVBukovci#
 
Copyright(c) Dizajn Panci 2009 Webmajster