informacne stranky obce BUKOVEC

kontakt na administrátora

bukovec-ke.nazory@post.sk

Kto ma dnes meniny?

Meniny na web

-
-


Rosnička pre Košice

Správy v mozaike

smahu správy

Šport v mozaike

smahu správy

Veštica Izodora

smahu horoskopy

Archív článkov

O triedení odpadu

Je všeobecne známe, že od roku 2010 budú obce povinne separovať papier, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Ale priznajme si: chce sa nám ešte aj pri odhadzovaní odpadkov myslieť na to, čo kam patrí?Ľudia sú od základov lenivé tvory a veľmi ťažko si zvykajú na nový trend a nechcú meniť starý zabehaný systém.Ale treba si uvedomiť že pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu.. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu  je niekoľkokrát lacnejší ako uloženie na skládke.
Naša obec používa zberné kontajnery na sklo ,plasty(pet) a papier.Sú rozmiestnené po dedine takže  občania majú možnosť separovať.Ľudia sa snažia triediť odpad a  tým prispievať k šetreniu životného prostredia.Žiaľ nájdu sa aj jedinci ktorí ho vynášajú za dedinu najlepšie do lesa alebo na pole do kríkoch(pri vykrývači) ale zrejme to súvisí z ich DEMENCIOU ale s tým už asi nič nenarobíme.V každom prípade separovanie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce ale prispieva aj k zlepšeniu klímy na Zemi, šetreniu vzácnych prírodných zdrojov.  (hlasujte do mini ankety)
Žádné komentáře
 
Copyright(c) Dizajn Panci 2009 Webmajster